Küldetésünk, életfeladatunk benne rejlik a születési adatainkban. A számok segítségével rátalálhatunk életcélunkra. Küldetésszámunk és az aktuális év rezgésszáma ismeretében gördülékenyebben haladhatunk utunkon, és ezek ismeretében segíthetünk családunknak, barátainknak, embertársainknak:

Mi a számmisztika?

A számmisztika az önismeret eszköze. Megismerhetjük általa, hogy mi végre születtünk a Földre, mi az Isteni küldetésünk, amit végre kell hajtanunk. Az ősi számmisztikai rendszer, amit Pitagorasz is használt 1-től 10-ig írja le az emberi fejlődés lépcsőit. Ezeket az állomásokat más szóval archetípusoknak vagy őstípusoknak nevezzük. Az asztrológia, a másik ősi rendszer szintén archetípusokkal, a 12 zodiákussal írja le az emberi fejlődés egyes szakaszait. Ezek az archetípusok a jelen korban már nem léteznek az ősi letisztult formákban, hanem azok egymással alkotott elegyeit, vagy aspektusait értelmezhetjük őket. Ezeknek az aspektusoknak az eredménye az, hogy az isteni egység felbomlása óta nem létezik két egyforma ember. Az tökéletes szellemi ember, Isten teremtménye Adam Kadmon, akinek a kezében volt az Univerzum kormányzása, aki a teljesség nemtelen állapotában létezett, egyszer csak elkezdett kételkedni saját létét illetően.

Azt gondolta Ő is tud olyan lenni, mint Isten, ő is képes lehet a teremtésre. Ebben a pillanatban az egységből az 1-es szám által leírt állapotból létrejött a kétség a 2-es számmal leírható állapot. Adam Kadmon kizuhant az egységből, és Ádámok és Évák milliárdjaiban, mint az emberiség eszmélt magára a duális, kétpólusú világban, elindítva ezzel azt az archetípus utat, melyet az emberiség bejárva végül a 10-es szám által hordozott új egységbe térjen vissza. A számmisztika lehetőséget nyújt arra, hogy a születési dátumunk és nevünk segítségével betekintést nyerhessünk ebbe az ősi misztériumba és megláthassuk, hogy mi az a picinyke részlet, amit nekünk ebből az egészből fel kell vállalnunk. Az emberiség nagy részének problémája, hogy más szerepet akar játszani, mint ami valójában sajátja, és ez az, ami beteggé és boldogtalanná teszi.

~A név számmisztikája~

A név számmisztikájának alapja, hogy az ABC betűinek megfeleltethetünk 1-9-ig számokat, és így a születési dátumhoz hasonlóan kiszámíthatjuk a névre vonatkozó személyiségszámokat. Míg a születési dátum a személyiség saját magára vonatkoztatott feladatait adja meg, addig a név a külvilág felé való tanító szerepet mutatja meg, figyelembe véve, hogy mindannyian azért születünk a földre, hogy tanuljunk egymástól és tanítsuk egymást. A név számmisztikai elemzése alapvetően annyi részre tagolódik, ahány részből a születéskor kapott, illetve később felvett név áll. Így jelenlegi példánkban 3 részre oszthatjuk a nevet. A családi név, vagy vezetéknév megmutatja, hogy mi az a feladat, amit születésénél fogva magával hozott. A használt keresztnév megmutatja, hogy a külvilág felé miként fogja kinyilvánítani hordozott feladatát, tehát milyen eszközzel fogja tanítani környezetét. A nem használt keresztnév azt a személyiségrészt mutatja, amit a külvilág elől el szeretne rejteni. Amennyiben Ön mindkét keresztnevét egyformán használja, úgy azt fogja a keresztnév megmutatni, hogy miként viselkedik abban a társaságban, illetve közegben, ahol az adott nevét használja. A névszámok értékének a szintézise fogja megadni a külvilág számára tanító célzattal hordozott sorsutat és sorsszámot.

~ A betűk számértékei ~

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A számok szimbólikus jelentése

1. uralkodó- hatalom- vezető nap- férfi energiák +igazság és felelősségérzet önuralom hiány, zabolátlan, makacs, egoista

2. érzelmes-befogadó-képzelőerő hold- női energiák +együttműködő, segítő, együttérző félénk, túlérzékeny, befolyásolható, határozatlan, megbízhatatlan, elfojtások

3. kapcsolatteremtés-szavak mesteri használata merkúr- szerda +gyors felfogóképesség,szellemesség,agilitás,mozgékony -a sokféle lehetőség miatt,nehezen választ

4. jupiter - könnyű élet föld - nehéz élet +munkabirás, kitartás, példás kötelességteljesítés -kritikusság, elvárások,

5. jupiter- terjeszkedés- változatosság- szabadság +vidám, segítőkész, együttérző, személyes varázs, jó tervező, üzletember, gyors, szavak mesteri használat -lelki feszültség hatására ingerlékeny ,önuralom elvesztése

6. vénusz-harmónia-szépség-boldogság-szolgálat +vendégszerető, barátságosság, önzetlenség, kényelem és jólét keresése, gondoskodás - túlzott kényelem, lustaság, érzelmi csalódás miatt az élet értelmének elvesztése

7. megfontoltság- óvatosság +stabilitás,lassan de biztosan haladás - tartozkodás, félénkség, érzések elrejtése, médiumitás

8. föld- lelki síkon: mars vibrálás Pénzgazdálkodás nemes célok szolgálatába - túlzásokra, szélsőségekre való hajlam, erélyes,fanatikus 2 féle típus magasabb típusú anyagias beállítódású - alacsonyabb típusú anyagias beállítódású személyes akarat dönt!

9. a többi személyiségtípus összes tulajdonságai megvannak. körülmények függvénye,melyik jellemvonás kerül felszínre. +tökéletesség keresése, becsületesség, őszinteség - heves, lobbanékony, barátságtalan, önző, provokativ

Zéró - módosító tényező, nincs értéke. az előtte álló szám vibrálásértékét erősíti.

11 - 22 - 33 Mesterszámok

11. Aktív, férfias-kiáradó uránusz - hirtelen jött aha élmény siker, feszültség, bátorság, szellemi kihívás, zsenialitás, szélsőségek

22. Passziv, nőies, befogadó, nagyvonalú - karrier - lélekbúvár - megújulás plútó - gyökeres változások az életben, sötétségből a fénybe emelés.

33. Aktiv - kiáradó - férfias Neptunusz - megfoghatatlan, transz, víziók, látomások áradó szeretet, medialitás, hit, irgalom, alázat, becsület kevesebb belső feszültséggel jár, mint a 11 vagy 22 , eredendő hite miatt nincs szükség bizonyítékra. spontán testelhagyások megélése.

~Numerológia, a számok segítő ereje~

A számmisztikának többféle értelmezése ismert, de a legtöbben Pütaghorasz görög filozófus nevéhez kötik, aki két és félezer évvel ezelott fogalmazta meg tézisét. Neve talán mindenki számára ismert, elsosorban a derékszögu háromszögek befogóiról alkotott elméletérol. Tanait maga is három szóban foglalta össze: "Minden dolog szám." Általuk kifejezhetőnek tartotta a kozmoszt, és helyünket is a világegyetem rendszerében. Manapság a számok az önismeret elsődleges eszközei, s ahogy az asztrológusok a bolygóállásból, a numerológusok a számokból olvasnak.Az anyagi és szellemi természetű, látható és láthatatlan világ számtalan energiából tevődik össze, melyek egymásra gyakorolt hatása az univerzum fejlődésének alapja. Az ókori görög gondolkodók ezt a jelenséget "természeti törvény" kifejezéssel is illették. Az egyetemes Rend és Harmónia akkor teljesül, ha valamennyi energia - így az ember is- összhangban áll egymással. Szűkebb értelemben életünk, tágabb értelemben karmánk is függhet attól, miként tudunk részesei lenni a természet szabályrendszerének. Ez a törvényszerűség Pütaghorasz szerint kilenc természetes számmal írható le (1-9), melyek mindegyike sajátos energiával bír. Mint energiák, rezegnek, akárcsak az emberek, ezért a rezgések által hatnak ránk, támogatnak vagy akadályoznak fejlődésünkben, cselekedeteinkben.

A léleknek és fizikai valójának, a testnek adottak a számai. Nem véletlen, hogy melyik pillanatban születünk meg, és milyen névre keresztelnek. Bár a nevek önállóan is egyedi jelentéssel bírnak, betűinek is saját "helyi értéke" van, azaz mindegyik mellé számot rendelhetünk. Ez az ún. püthagorasz-i ábécé segítségével válik lehetővé. A név azért is fontos az energiaképletben, mert ez az egyetlen komponens, melyet megváltoztathatunk, plusz energiát nyerve ahhoz, hogy az élet addig elnagyolt területein új utakat törjünk, más lehetőséget kapjunk. A teljes jellemrajz elkészítéséhez tudnunk kell továbbá a születés pontos dátumát is. Az így meghatározott számkód egyedi, akár az ujjlenyomat, egyszeri és megismételhetetlen. A számok különböző kombinációinak összeadásával kapott eredményeket a kilenc egyjegyű szám valamelyikére redukáljuk. A megfelelő számokat összeadva megtudhatjuk milyenek vagyunk valójában, hogyan látnak mások, milyen energiák dominálnak, és melyek hiányoznak belőlünk. Az energiaképlet választ ad arra is, az élet mely területén van szükség erősítésre, a sorsszámból a karmikus, a személyes számból pedig jelen életünk feladatát tudhatjuk meg. A kilenc számjegy, kilenc különböző szimbólum, mely kilenc élethelyzetet, fejlődési lehetőséget jelöl. Segítenek abban, hogy megismerjük a bennünk szunnyadó erőket, és azokat tudatosan kihasználva jobbá, eredményesebbé tehessük mindenapjainkat, sikerrel vegyük az akadályokat, s olykor nehéz döntés előtt állva, számainkat megfejtve a helyes utat válasszuk...

~ Számmisztika

Az 1-es számú emberek ambiciózusak, nem szeretik a korlátozásokat, s bármi is legyen a szakmájuk, mindig kitűnnek benne. Vezetők kívánnak lenni és képesek megőrizni tekintélyüket. Elérik, hogy beosztottjaik tiszteljék őket, s fölnézzenek rájuk. Képletükben hangsúlyos lehet: Az Oroszlán jegy. Az 1-es szám a Napot jelenti. Ő a legfőbb, a kezdet. Minden élet alapja a Földön a Nap, éppen így az összes szám alapja az egy.

Ez a szám mindent képvisel, ami egyedi, kreatív és pozitív. Aki ennek a számnak a befolyása alatt született, az munkájában alkotókész, leleményes, találékony. Nézetei erősen egyediek és határozottak. Az ilyen emberek egyéni vállalkozásaikban makacsok és határozottak. Ez vonatkozik mindenkire, aki az 1-es szám jegyében született, így bármely hónap 1-ején, 10-edikén, 19-edikén, 28-adikán.

Legszerencsésebb nap a számukra a vasárnap Szerencsés színeik az arany, aranyló színek. Szerencsés ékszerek, amiket érdemes viselniük vagy otthonukban tartani belőlük: A topáz, a borostyán, a sárga gyémánt és minden sárgás színű kő.

2 szám

Képletükben hangsúlyos lehet: A Rák jegy. A 2-es szám a Holdat jelképezi. Az 1-es nap a férfiasságot szimbolizálja a 2.-hold pedig a nőt. A hozzá tartozó emberek gyengéd természetűek, nagy a képzelőerejük, jó a művészi érzékük és nagyon romantikusak. Tulajdonságaik inkább érzelmi és szellemi síkon, s nem annyira a fizikai világban nyilvánulnak meg. Fő hibáik, amik ellen védekezniük kell: a nyugtalanság és az izgatottság. A kitartás hiánya terveik és elképzeléseik megvalósítása során, valamint az önbizalom hiánya (ezért is nem eléggé kitartóak). Hajlanak rá, hogy túlérzékenyek legyenek, és túl könnyen válnak melankolikussá és csüggedtté, ha környezetük kellemetlen vagy kevés szeretetet kapnak. A 2-es szám jegyében született mindenki, aki bármely hónap 2-odikán, 11-edikén, 20-adikán vagy 29-edikén jött a világra. Szerencsés színei a zöld összes árnyalata a legsötétebbtől a legvilágosabbig, az ezüst és a fehér. Szerencsés drágaköveik és ékszereik az igazgyöngyök, a holdkövek.

3 szám

Képletükben hangsúlyos lehet: A Nyilas vagy a Halak jegy. Ez a Jupiternek megfelelő szám, a 6-tal és a 9-cel van rokonságban. Azokkal van kapcsolatban, akik bármely hónap 3-adikán, 12-edikén 21-edikén vagy 30-adikán születtek. A 3-as számú emberek kifejezetten ambiciózusak. Sohasem elégednek meg alárendelt pozíciókkal. Céljuk, hogy kiemelkedjenek a világban, s uralomra és tekintélyre tegyenek szert mások fölött. Ha egy tekintélyt képviselő személy utasítja őket, akkor kiválóan hajtják végre a parancsokat. Tengerészetnél, a kormányzatban jutnak tekintélyes posztokhoz, de az életben bárhol lehetséges ez, ahol a megbízhatóság és a felelősségteljesség alapkövetelménynek számít. Hibájuk, hogy hajlanak a diktátori viselkedésre, hogy megszabják a törvényt mások számára, és túlzottan ragaszkodnak saját elképzeléseik megvalósításához. Rendkívül büszkék, nem szeretnek bármilyen módon lekötelezve lenni másoknak. Szerencsés napjuk a csütörtök,. Szerencsés színeik, a viola, a bíbor. Szerencsekövük az ametiszt, amiből jó, ha mindig hordanak egyet maguknál.

4 szám

Képletükben hangsúlyos lehet: az Oroszlán vagy a Vízöntő jegy. Régen a Naphoz rendelt szám volt, ma az Uránuszhoz sorolják. Határozott, saját, egyedi jellemmel bíró emberek, akik mindenki máséval ellentétes nézőpontból képesek a világra tekinteni. A vitákban mindig az ellentétes oldalra állnak, bár nem akarnak veszekedni, mégis kiváltják az ellenkezést és sajnos sok ellenséget szereznek maguknak. Különös nézeteket vallanak mindenről, ami eléjük kerül. Ösztönösen lázadnak a szabályok és rendelkezések ellen, és ha kedvük szerint cselekedhetnek, akkor felfordítják a dolgok menetét, akár egész államok rendjét is. Gyakran lázadnak, forradalmárok, újítók. A szociális reformokhoz vonzódnak, bajban mindig lehet számítani a segítségükre. Jó tulajdonságaik ellenére nem könnyű nekik barátokat szerezni, ugyanis nagyon függetlenségvágyóak. Fő hibájuk, hogy nagyon feszültek és túlérzékenyek, érzéseikben nagyon sebezhetőek és hajlamosak rá, hogy magányosnak és elszigeteltnek érezzék magukat. A 4-es számhoz tartoznak mindazok, akik bármely hónap 4-edikén, 13-adikán, 22-edikén, vagy 31-edikén születtek. Valójában az Uránusz bolygónak nincs napja, de ha azt vesszük figyelembe, hogy régen a Nap uralta ezt a számot, akkor a vasárnap, lehet számára szerencsés, ha pedig azt vesszük figyelembe, hogy társ-ura a Vízöntő jegyben a Szaturnusz, akkor a szombat lehet szerencsés napnak mondható. Szerencsés színeik azok, amik elektrikus színek. Az "elektromos kék" és a szürke tűnik a leginkább jónak . Szerencsés drágakövük a zafír, minden árnyalatában.

5 szám

Képletükben hangsúlyos lehet: az Ikrek és a szűz jegy. A Merkúr bolygót képviseli. Hozzá tartoznak azok, akik 5-ödikén, 14-ediként és 23-adikán születtek. Könnyen ismerkednek, gond nélkül szereznek barátokat. Rendkívüli szellemi feszültségben élnek, ennek következtében felőrlik az idegeiket. Ha nincs izgalom az életükben, akkor csinálnak maguknak. Gyorsan gondolkodnak és döntenek, cselekedeteikben impulzívak. Nem nekik való a fárasztó fizikai munka. Jó érzékük van ahhoz, hogy új találmányokkal és ötletekkel pénzt keressenek. Született spekulánsok, Rendkívülien rugalmas a jellemük Szerencsés napjuk a szerda Szerencsés színeik sárga tarka színek.. Arra kell törekedniük, hogy gyakran viseljenek világos színeket, s a sötét árnyalatokat kerüljék el, amikor csak lehetséges. Szerencsés drágakövük a színes, tarka féldrágakövek, és a hematit, ami úgy néz ki, mint a megszilárdult higany.

6 szám

Képletükben hangsúlyos lehet: a Bika és a Mérleg jegy. A Vénusz bolygó uralma alá tartozik. Azoknak a születési számuk, akik bármely hónap 6-odikán, 15-ödikén, 24-edikén születtek. Rendkívüli vonzerővel rendelkeznek, alárendeltjeik szeretik, sőt, gyakran imádják őket. Nagyon határozottak terveik véghezvitelében és valóban csökönyösek, kivéve, ha ők maguk kezdenek mélyen ragaszkodni valakihez. Ilyenkor szeretteik hűséges rabszolgáivá válhatnak. Szeretik a szép dolgokat, az ő otthonuk van a legművészibben berendezve. Kedvelik a színek gazdagságát, a festményeket, szobrokat és a zenét, de mindenben elsősorban a harmóniát. Ha jómódúak, akkor igen bőkezűen támogatják a művészetet, és a művészeket. Ki nem állhatják a viszályt és a féltékenységet (bár ők maguk ezt sokszor kiprovokálják, mint a Trójai Heléna). Szerencsés napjaik péntek. Szerencsés szín rózsaszín, halványkék,pasztell Szerencsés drágakövük speciálisan a türkiz, és a smaragdok.

7 szám

Képletükben hangsúlyos lehet: A Rák, és a Halak jegy Régen a Holdhoz tartozó szám volt. Most a Neptunusz bolygóhoz sorolják, és azokat képviseli, akik bármely hónap 7-edikén, 16-odikán vagy 25-ödikén születtek, A 7-es számhoz tartozó emberek változékonyak, eredetiek, nagyon sajátos egyéniséggel. Szívből szeretik a változást, az utazást. Ha tehetik, szívesen látogatnak meg idegen földeket és érdeklődnek távoli országok ügyei iránt. Gyakran kiváló írókká, festőkké és költőkké fejlődnek, de bármivel is foglalkoznak, előbb vagy utóbb megmutatkozik a sajátos stílusuk, filozofikus életszemléletük, amely kihat minden művükre. Keveset törődnek az élet anyagi oldalával, mégis gyakran meggazdagodnak eredeti, intuitív üzleti elképzeléseik vagy ötleteik segítségével, de vagyonukból jelentős részt áldoznak jótékony célokra. Szükségük van egy racionális beállítottságú családtagra, nehogy az élet vihara vagy mások rosszindulata miatt elsodorja őket az élet. Könnyen feloldódnak, feláldozzák magukat Szerencsés napjaik Hétfő, és mivel a Halak jegyben a Neptunusz társ-ura a Jupiter,talán a csütörtök. A Neptunusznak nincsen napja. Szerencsés színek megfoghatatlan, színjátszó, irizáló színek. Szerencsés drágaköveik a holdkövek, a macskaszemek és az igazgyöngyök.

8 szám

Képletükben hangsúlyos lehet: A Bak, vagy a Vízöntő jegy. A Szaturnusz bolygóhoz tartozik. A nyolcast az emberi igazságszolgáltatás szimbólumának nevezik az okkult tudományokban. Egyben a végtelen jele is ha megfigyeljük. Befolyásolja mindazokat, akik bármely hónap 8-adikán, 17-edikén vagy 26-odikán születtek. Ezeket az embereket gyakran félreértik, talán ez az oka, hogy szívük mélyén magányosnak érzik magukat. Mély és nagyon intenzív természetük van, s roppant erős egyéniségük. Rendszerint jelentős szerepet játszanak az élet színpadán. Bármilyen ügyet tesznek magukévá, megkísérlik azt minden érveléssel vagy ellenkezéssel szemben diadalra juttatni. Sokszor ridegnek és tartózkodónak tűnnek, bár valójában meleg szívvel fordulnak az elnyomottak felé, de titkolják érzéseiket. Nagy sikereik vagy nagy kudarcaik vannak, számukra nem létezik arany középút. Ha becsvágyók, akkor általában nagy felelősséggel járó állást vállalnak, ami részükről önfeláldozással jár. Az alacsonyabb erkölcsiséggel rendelkező 8-as szám alá tartozó egyének általában konfliktusba kerülnek az emberi igazságszolgáltatással és tragikus véget érhet életük. Szerencsés színeik a sötétszürke, fekete, sötétkék és a sötétzöld. Szerencsés napjaik a szombat, Szerencsét hozó köveik az ónix, a sötét árnyalatú zafír, valamint a fekete gyöngy vagy a fekete gyémánt.

9 szám

Képletükben hangsúlyos lehet: a Kos v Skorpió jegy. A Mars bolygóhoz tartozik. Uralma alá tartozik bármely hónap 9-edike, 18-adika és 27-edike, A 9-es szám az erő, energia, a pusztítás és a háború szimbóluma. A mindennapi életben erőt, becsvágyat, uralkodást és vezetést jelent. A vasat képviseli, amiből a harci eszközeink is készülnek. Ezek az emberek életük minden vállalkozásában küzdőknek mutatkoznak. Ifjúságuk nehéznek bizonyul, de általában, erős akaratuk és elszántásuk segítségével végül sikeressé válnak. Hirtelen vérmérsékletűek, impulzívak és a maguk urai akarnak lenni. Ha a 9-es szám az általánosságnál jobban uralkodóvá válik életük dátumaiban és eseményeiben, akkor hajlamossá válnak, hogy viszályt szítsanak, s sok ellenséget szerezzenek maguknak. Ilyenkor nagy az esélyük a megsebesülésre vagy a háborús sérülésekbe való belehalásra. Nagyon bátrak, és remek katonákká vagy vezetőkké válnak, bármely olyan ügyben, amit magukévá tettek. Veszélynek leginkább a saját vakmerőségük miatt vannak kitéve. Különös hajlamuk van arra, hogy tűzzel kapcsolatos sérüléseket szerezzenek maguknak, túlzott mértékű kapkodásuk miatt. Tulajdonképpen szerencsés dolog a 9-es szám alatt születni, csakhogy az egyénnek uralkodnia kell magán, nem engedheti, hogy a vérmérséklete és az erőszakosságra való hajlama irányítsa, s ezek elsodorják. Szerencsés színei a karmazsin és a vörös. Szerencsés napjuk a kedd, Szerencsét hozó kövük a rubin, a gránát és a vérkő, ezek valamelyikét jó a testükön viselni.

~Mesterszámok~

Ha valamikor, a számok összeadása közben egy ilyen mesterszám jön ki eredményül, nem kell tovább folytatni az összeadást. Szerintem jobb ha mégis megtesszük, és ezeket az értékeléseket, mint kiegészítéseket vesszük figyelembe Itt azért jó figyelni arra is, hogy nem csak lehetőségeket kapunk ezekkel a számokkal, de sokkal nagyobb a felelősség is

11

Az egyik mester szám, a 11, igazi erőhöz kapcsolódik; ez jelenti a fizikai és lelki erőt is. Ez az erős személyiség, azért lényegében mindent véghez tud vinni, amibe bele kezdett, de ügyelnie kell arra, hogy befolyását ne használja fel önző célokra. Határozott, bátor, energikus, könnyen kivívja mások tiszteletét és csodálatát. Vezető egyéniség. Képes érzelmeit kifejezésre juttatni, ezért nem szenved hiányt szeretetben. Megvan rá a képessége, hogy másokat ösztönözzön megfelelő példa mutatásával.

22

A tökéletes számnak tartják. A 22-es szám a napenergiával és a földi ambíciók beteljesedésével kapcsolatos. Akiknek ez a mester szám az életszáma, valószínűleg az élet minden területén tökéletes harmóniát élvez. Lehetőségei határtalanok, mély tudása és megértése képessé teszi arra, hogy másokat segítsen és a megvilágosodás útjára vezesse őket. Az egyetlen veszély abban rejlik, hogy hajlamos pihenni a babérjain, mert azt hiszi, hogy amiért sokat tud és bölcs, már nincs mit tanulnia! Ha egyszer megérti, hogy a pénz nem minden, akkor tovább tud lépni.